• واردات کارخانه چرم شریفی ما همواره آماده همکاری با شرکتها و برندهای مشهورجهان هستیم وازآن استقبال می کنیم. صنایع چرم شریفی همچنین علاقه مند است که در زمینه خرید و واردات پوست گاو باکشورهاو شرکتهای معتبر جهانی همکاری نزدیک داشته باشد.