واردات کارخانه چرم شریفی

ما همواره آماده همکاری با شرکتها و برندهای مشهورجهان هستیم وازآن استقبال می کنیم. صنایع چرم شریفی همچنین علاقه مند است که در زمینه خرید و واردات پوست گاو باکشورهاو شرکتهای معتبر جهانی همکاری نزدیک داشته باشد.

بزرگنمایی
واردات  کارخانه چرم شریفی

 ما همواره آماده همکاری با شرکتها و برندهای مشهور جهان هستیم و از آن استقبال می کنیم. صنایع چرم شریفی همچنین علاقه مند است که در زمینه خرید و واردات پوست گاو با کشورها و شرکتهای معتبر جهانی همکاری نزدیک داشته باشد.